O nás

Railtrans International, a.s. je nová dynamická spoločnosť na trhu logistických a dopravných služieb.

 

Spoločnosť bola založená v 11 / 2011 a sídli v Leopoldove. RTI je držiteľom licencie na poskytovanie dopravných služieb na železničných dráhach podľa zákona č.514/2009 a bezpečnostného osvedčenia v Slovenskej republike, Českej republike, Rakúskej republike a Maďarsku.

 

Vízia spoločnosti je získať postavenie na medzinárodnom dopravnom trhu ako SPOĽAHLIVÝ PARTNER VAŠICH LOGISTICKÝCH POTRIEB.

 

Cieľom spoločnosti je pri uplatnení nových technológií a nového prístupu prispieť k trvalému zvyšovaniu kvality služieb pre zákazníkov a vytvárať motivačný priestor na znižovanie nákladov a perspektívny rast spokojnosti zákazníkov.
RTIW logo

Od 1.1.2014 sa datuje založenie dcérskej spoločnosti Railtrans Wagon, s.r.o., ktorá je vlastníkom a držiteľom cisternových železničných vozňov.