Dajte nám prosím vedieť svoje meno.
Dajte nám prosím vedieť svoju e-mailovú adresu.
Dajte nám prosím vedieť svoje priezvisko.
Dajte nám prosím vedieť svoje telefónne číslo.
Napíšte prosím sprievodný text.
Povolené typy súborov: doc, docx, pdf, rtf, odt
Vložte prosím ako prílohu Váš životopis.
V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom Railtrans International, a.s. uvedených v životopise a motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla vyššie uvedenej spoločnosti prostredníctvom internetovej stránky www.railtrans.eu v rámci počítačovej siete internet, za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely.
Pre odoslanie formulára je nutný súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov.