V histórii našej firmy sme prešli strhujúcim vývojom, transformáciou a rastom

Trhová pozícia sa od vzniku RTI výrazne posilnila. Vďaka spoľahlivosti poskytovaných služieb sme sa stali rešpektovaným dopravcom a obchodným partnerom.

Našou najsilnejšou stránkou je zasielateľstvo a realizácia prepráv v európskom meradle. Zároveň sme sa vyprofilovali aj na poskytovateľa komplexných logistických služieb.

Prepravené komodity

v roku 2023

Image

Hmotnosť prepraveného nákladu

medzi rokmi 2012-2023 v tonách

Spoločnosť Railtrans sme založili v roku 2011
a odvtedy sme poriadne narástli.

2011

Založenie Railtrans International s.r.o.

2011

2012

Aktívna špedičná činnosť v celej Európe.

Získanie bezpečnostného osvedčenia na Slovensku a v Českej republike.

2013

Uzavretie dlhodobej zmluvy na prepravu pre Slovnaft a MOL v celej Európe.

Zmena právnej formy spoločnosti RTI na akciovú spoločnosť.

2013

2014

Založenie dcérskej spoločnosti Railtrans Wagon.

Získanie bezpečnostného osvedčenia v Maďarsku.

2015

Obstaranie prvých 145 RTC pre prepravu chemických a minerálnych produktov.

Rozšírenie aktivít a prepravných objemov petrochemických produktov, uhlia, dreva a iných komodít.

2015

2016

Rozsiahly nárast prepravovaných objemov pre MOL Plc, Unipetrol a Orlen.

Organizácia nových dopravných obchodov v automobilovom priemysle (PSA PEUGEOT) a intermodal (Port Koper).

RTI sa umiestnilo na treťom mieste v súťaži "Spoločnosť roka 2016" organizovanej týždenníkom TREND.

2017

Obstaranie akcií dopravcu Central Railways a.s. v Maďarsku.

Railtrans Wagon získal tisícu železničnú cisternu.

2017

2018

Získanie bezpečnostného osvedčenia v Rakúsku.

Objemy prepráv organizovaných spoločnosťou RTI prekročili 6 miliónov ton ročne.

RTI sa stalo najväčším špeditérom dreva na Slovensku.

2019

obstaranie 200 ks Ea vozňov

2019

2020

Získanie bezpečnostného osvedčenia v Nemecku.

Založenie prevádzky železničného dopravcu RTI Nemecko.

RTI sa stalo výhradným dodávateľom služieb nákladnej železničnej dopravy pre spoločnosť INA.

2021

Vstup do MMV Magyar Magánvasút Zrt.

Rozvoj obchodnej činnosti so spoločnosťou ENNA (HR).

2021

2022

Významné rozšírenie spolupráce s OMV.

Historicky prvý vlak z prístavu Ploče (HR) na Ukrajinu bol organizovaný spoločnosťou RTI.

2023

Rozsiahly nárast prepravovaných objemov pre MOL Serbia.

Rozvoj spolupráce so spoločnosťou SWS Vojany pri prekládke tovaru.

2023

Prečo s nami klienti radi spolupracujú?

0
Medziročne investujeme do stoviek nových vozňov, vďaka čomu dokážeme garantovať ich bezchybný technický stav. Navyše sme nezávislí, takže si vozne nemusíme prenajímať.
Nové vozne
Priemerný vek našich vozňov je veľmi nízky. Váš tovar preto prevezieme v moderných, technicky prepracovaných vagónoch, s dôrazom na maximálnu bezpečnosť.
0
Rýchli sme nielen pri preprave, ale aj pri jej príprave. Cenovú ponuku pre vás vypracujeme v priebehu jedného dňa.