V histórii našej firmy sme prešli strhujúcim vývojom, transformáciou a rastom

Trhová pozícia sa od vzniku RTI výrazne posilnila. Vďaka spoľahlivosti poskytovaných služieb sme sa stali rešpektovaným dopravcom a obchodným partnerom.

Našou najsilnejšou stránkou je zasielateľstvo a realizácia prepráv v európskom meradle. Zároveň sme sa vyprofilovali aj na poskytovateľa komplexných logistických služieb.

Prepravené komodity

v roku 2018 v tonách

Prepravené komodity v roku 2018 v tonách
55,80%
11,19%
8,94%
8,23%
4,39%
1,80%
1,15%

Hmotnosť prepraveného nákladu

medzi rokmi 2012-2020 v tonách

Spoločnosť Railtrans sme založili v roku 2011
a odvtedy sme poriadne narástli.

2011

Založenie Railtrans International s.r.o.

2011

2012

Aktívna špedičná činnosť v celej Európe.

Získanie bezpečnostného osvedčenia na Slovensku a v Českej republike.

2013

Uzavretie dlhodobej zmluvy na prepravu pre Slovnaft a MOL v celej Európe.

Zmena právnej formy spoločnosti RTI na akciovú spoločnosť.

2013

2014

Založenie dcérskej spoločnosti Railtrans Wagon.

Získanie bezpečnostného osvedčenia v Maďarsku.

2015

Obstaranie prvých 145 RTC pre prepravu chemických a minerálnych produktov.

Rozšírenie aktivít a prepravných objemov petrochemických produktov, uhlia, dreva a iných komodít.

2015

2016

Rozsiahly nárast prepravovaných objemov pre MOL Plc, Unipetrol a Orlen.

Organizácia nových dopravných obchodov v automobilovom priemysle (PSA PEUGEOT) a intermodal (Port Koper).

RTI sa umiestnilo na treťom mieste v súťaži "Spoločnosť roka 2016" organizovanej týždenníkom TREND.

2017

Obstaranie akcií dopravcu Central Railways a.s. v Maďarsku.

Railtrans Wagon získal tisícu železničnú cisternu.

2017

2018

Získanie bezpečnostného osvedčenia v Rakúsku.

Objemy prepráv organizovaných spoločnosťou RTI prekročili 6 miliónov ton ročne.

RTI sa stalo najväčším špeditérom dreva na Slovensku.

Prečo s nami klienti radi spolupracujú?

0
Medziročne investujeme do stoviek nových vozňov, vďaka čomu dokážeme garantovať ich bezchybný technický stav. Navyše sme nezávislí, takže si vozne nemusíme prenajímať.
0
Priemerný vek našich vozňov nie sú ani dva roky. Váš tovar preto prevezieme v moderných, technicky prepracovaných vagónoch, s dôrazom na maximálnu bezpečnosť.
0
Rýchli sme nielen pri preprave, ale aj pri jej príprave. Cenovú ponuku pre vás vypracujeme v priebehu jedného dňa.