Nechodíme len po vychodených chodníčkoch

Pre maximalizáciu efektivity prepravy a jej manažmentu využívame aj trasy, ktoré bežní dopravcovia nepokrývajú. Snažíme sa vám ponúknuť viac.

RTI AKO DOPRAVCA

RTI AKO ZASIELATEĽ

Prečo s nami klienti radi spolupracujú?

0
Medziročne investujeme do stoviek nových vozňov, vďaka čomu dokážeme garantovať ich bezchybný technický stav. Navyše sme nezávislí, takže si vozne nemusíme prenajímať.
Nové vozne
Priemerný vek našich vozňov je veľmi nízky. Váš tovar preto prevezieme v moderných, technicky prepracovaných vagónoch, s dôrazom na maximálnu bezpečnosť.
0
Rýchli sme nielen pri preprave, ale aj pri jej príprave. Cenovú ponuku pre vás vypracujeme v priebehu jedného dňa.