Moderná logistika je viac než len plynulá výmena tovarov a informácií

Zastávame názor, že inteligentné a trvalo udržateľné hospodárenie si vyžaduje maximálnu profesionalitu logistických expertov, ktorí sú schopní uvažovať a predvídať v dlhodobom horizonte. Vytvárame silné partnerstvá a synergie po celej Európe v prospech klienta.

Našou filozofiou a víziou je kontinuálne zvyšovanie efektivity poskytovaných riešení a komfort služieb pre klientov. Navrhujeme komplexné logistické riešenia zamerané na uspokojenie individuálnych požiadaviek zákazníkov.

Prečo s nami klienti radi spolupracujú?

0
Medziročne investujeme do stoviek nových vozňov, vďaka čomu dokážeme garantovať ich bezchybný technický stav. Navyše sme nezávislí, takže si vozne nemusíme prenajímať.
0
Priemerný vek našich vozňov nie sú ani dva roky. Váš tovar preto prevezieme v moderných, technicky prepracovaných vagónoch, s dôrazom na maximálnu bezpečnosť.
0
Rýchli sme nielen pri preprave, ale aj pri jej príprave. Cenovú ponuku pre vás vypracujeme v priebehu jedného dňa.