Moderná logistika je viac než len plynulá výmena tovarov a informácií

Zastávame názor, že inteligentné a trvalo udržateľné hospodárenie si vyžaduje maximálnu profesionalitu logistických expertov, ktorí sú schopní uvažovať a predvídať v dlhodobom horizonte. Vytvárame silné partnerstvá a synergie po celej Európe v prospech klienta.

Našou filozofiou a víziou je kontinuálne zvyšovanie efektivity poskytovaných riešení a komfort služieb pre klientov. Navrhujeme komplexné logistické riešenia zamerané na uspokojenie individuálnych požiadaviek zákazníkov.

Prečo s nami klienti radi spolupracujú?

0
Medziročne investujeme do stoviek nových vozňov, vďaka čomu dokážeme garantovať ich bezchybný technický stav. Navyše sme nezávislí, takže si vozne nemusíme prenajímať.
Nové vozne
Priemerný vek našich vozňov je veľmi nízky. Váš tovar preto prevezieme v moderných, technicky prepracovaných vagónoch, s dôrazom na maximálnu bezpečnosť.
0
Rýchli sme nielen pri preprave, ale aj pri jej príprave. Cenovú ponuku pre vás vypracujeme v priebehu jedného dňa.