Špecifický transport a manipulácia

Železničná logistika prináša aj špecifické požiadavky a potreby. Pristavovanie vozňov z miesta odovzdávky na manipulačné miesta na vlečke, ale aj zabezpečovanie posunu na vlečke, patria medzi ne. Rozsah vlečkovej prevádzky koordinujeme a zabezpečujeme podľa potrieb zákazníka a konkrétnych špecifík.

Prečo s nami klienti radi spolupracujú?

0
Medziročne investujeme do stoviek nových vozňov, vďaka čomu dokážeme garantovať ich bezchybný technický stav. Navyše sme nezávislí, takže si vozne nemusíme prenajímať.
Nové vozne
Priemerný vek našich vozňov je veľmi nízky. Váš tovar preto prevezieme v moderných, technicky prepracovaných vagónoch, s dôrazom na maximálnu bezpečnosť.
0
Rýchli sme nielen pri preprave, ale aj pri jej príprave. Cenovú ponuku pre vás vypracujeme v priebehu jedného dňa.