Technické detaily

Optimálne využitie D tracks
Hmotnosť tara 25,4t
Zaťaženie nápravy 22,5t
Vôľa: vonkajšie dvojkolesia 11,90m
Min. polomer oblúka 35m
Brzda KE-GP (K) 12"
Kategória brzdovej platne brzda z kompozitného materiálu
Materiál nádrže P355N
Menovitý objem 73m3
Ventilačný mechanizmus mechanický, samočinný (pripojený na spodný ventil)
Rekuperácia pár ovládanie na spodnej úrovni na oboch stranách, s pretlakovým uzáverom
Kód nádrže L4BH
Teplotný rozsah z výroby -20 / +190 °C
Vypúšťanie zvyškového materiálu 1,5°