Technické detaily

Optimálne využitie D tracks
Hmotnosť prázdneho vozu 22,4 t +/- 1,5%
Maximálna hmotnosť na nápravu 25,0 t
Vzdialenosť vonkajších náprav 10,91 m
Minimálny prejazdný polomer oblúku kolaje 35 m
Typ brzdy KE-GP (K)
Kategória brzdovej platne brzda z kompozitného materiálu
Materiál cisterny P355NH
Menovitý objem 73m3 +/- 1%
Ventilačný mechanizmus mechanický, samočinný (pripojený na spodný ventil)
Rekuperácia pár ovládanie na spodnej úrovni na oboch stranách, s pretlakovým uzáverom
Kód cisterny L4BH
Teplotný rozsah z výroby -20°C /+160 C
Sklon cisterny 1,0°