Technické detaily

Hnacie dráhové vozidlo  240 141-2 240 144-6
Rad 240
12 - miestne číslo 91 56 6 240 141-2 91 56 6 240 144-6
VKM RTI
Povolenie na prevádzku SK, CZ, H
Trakcia  elektrická
Výrobca Škoda Plzeň
Označenie výrobcu 47E6
Rok výroby 1970 1970
Rozchod 1 435
Usporiadanie náprav Bo´Bo´
Napájacie napätie 25 kV 50 Hz
Maximálna povolená rýchlosť 120 km/hod
Hmotnosť 84 t
Max. hmot. na 
nápravu
21 t
Brzd. hm. G 32 t
Brzd. hm. P  52 t
Dĺžka cez nárazníky 16 440 mm
Výška so stiahnutými zberačmi 2 800 mm
Rázvor podvozku 2 800 mm
Rázvor celkový 10 600 mm
Vzdialenosť otočných čapov podvozkov 7 800 mm
Priemer kolies 1 250 mm
Minimálny polomer oblúka 120 m
Min. R vydutého 
zakruž. oblúka
250 m
Min. R vypuklého zakruž. oblúka  250 m
Trvalý výkon 3 080 kW
Trvalá ťažná sila 173 kN
Maximálna ťažná sila 240 kN
Vlakový zabezpečovač  Mirel VZ w04
Rádiostanica VS67 T-CZ
GSM-R SK, CZ, H
Rýchlomer Tramex
Viacnásobná trakcia Nie
Vlastník Railtrans Wagon s.r.o.
Držiteľ Railtrans International a.s.
Subjekt zodpovedný za údržbu Railtrans International a.s.