Rad 242

Technické detaily

Hnacie dráhové vozidlo  242 543-7 242 555-1 242 557-7 044 112-8 044 071-6 044 135-9 044 118-5 044 115-1
Rad 242
12 - miestne číslo 91 56 6 242 543-7 91 56 6 242 555-1 91 56 6 242 557-7 91 52 0 044 112-8 91 52 0 044 071-6 91 52 0 044 135-9 91 52 0 044 118-5 91 52 0 044 115-1
VKM RTI
Povolenie na prevádzku SK, CZ, H
Trakcia  elektrická
Výrobca Škoda Plzeň
Označenie výrobcu 73 E
Rok výroby 1973 1974 1976 1978 1976 1980 1975 1978
Rozchod 1 435
Usporiadanie náprav Bo´Bo´
Napájacie napätie 25 kV 50 Hz
Maximálna povolená rýchlosť 120 km/hod
Hmotnosť 84 t
Max. hmot. na
nápravu
21 t
Brzd. hm. G 32 t 
Brzd. hm. P  52 t 
Dĺžka cez nárazníky 16 440 mm
Výška so stiahnutými zberačmi 4 650 m
Rázvor podvozku 2 800 mm
Rázvor celkový 10 600 mm
Vzdialenosť otočných čapov podvozkov 7 800 mm
Priemer kolies 1 250 mm
Minimálny polomer oblúka 120 m
Min. R vydutého
zakruž. oblúka
250 m
Min. R vypuklého zakruž. oblúka  250 m
Trvalý výkon 3 080 kW
Trvalá ťažná sila 173 kN
Maximálna ťažná sila 240 kN
Vlakový zabezpečovač Mirel VZ w04
Rádiostanica VS67 T-CZ
GSM-R SK, CZ, H
Rýchlomer Tramex
Viacnásobná trakcia nie
Vlastník Railtrans International a.s.
Držiteľ Railtrans International a.s.
Subjekt zodpovedný za údržbu Railtrans International a.s.