Technické detaily

Hnacie dráhové vozidlo  383 111-2 383 112-0
Rad 383 (193)
12 - miestne číslo 91 56 6 383 111-2 91 56 6 383 112-0
VKM RTI
Povolenie na prevádzku SK, CZ, H, A, D, PL, RO
Trakcia  elektrická
Výrobca Siemens
Označenie výrobcu Vectron X4 A01
Rok výroby 2019
Rozchod 1 435
Usporiadanie náprav Bo´Bo´
Napájacie napätie 25 kV 50 Hz/ 15 kV 16,7 Hz/ 3 kV ss
Maximálna povolená rýchlosť 160 km/hod
Hmotnosť 90 t
Hmotnosť na nápravu 22,5 t
Brzd. hm. R 135 t
Brzd. hm. P  95 t
Brzd. hm. G 72 t
Dĺžka cez nárazníky 18 980 mm
Výška vozidla (nad kabínou) 3 860 mm
Rázvor podvozku 3 000 mm
Vzdialenosť otočných čapov podvozkov 9 500 mm
Priemer kolies 1250/1170 mm
Minimálny polomer oblúka 150 m
Min. R vydutého 
zakruž. oblúka
250 m
Min. R vypuklého zakruž. oblúka  250 m
Trvalý výkon AC 15 kV 6 400 kW
AC 25 kV 6 400 kW
DC 3 kV 6 000 kW
Maximálna ťažná sila 300 kN
Elektrická brzdná sila 150 kN
Vlakový zabezpečovač  Mirel VZ/PZB/LZB/SIFA/ETCS/SHP
Rádiostanica MESA 23
GSM-R SK, CZ, H, A, D, PL, 
Viacnásobná trakcia 383 111 + 383 112 áno
Vlastník Railtrans International a.s.
Držiteľ Railtrans International a.s.
Subjekt zodpovedný za údržbu Railtrans International a.s.