Technické detaily

Hnacie dráhové vozidlo  742 009-4 742 026-8
Rad 742
12 - miestne číslo 92 54 2 742 009-4 92 54 2 742 026-8
VKM RTI
Povolenie na prevádzku SK, CZ, H
Trakcia  dieselová
Prenos výkonu elektrický
Výrobca ČKD
Označenie výrobcu T 466.2
Rok výroby 1970 1970
Rozchod 1 435
Usporiadanie náprav Bo´Bo´
Maximálna povolená rýchlosť 90 km/hod
Hmotnosť 64 t
Max. hmot. na 
nápravu
16 t
Brzd. hm. G 30 t
Brzd. hm. P  42 t
Dĺžka cez nárazníky 13 580 mm
Výška HDV nad tememnom kolajnice 4 472 mm
Rázvor podvozku 2 400 mm
Rázvor celkový 9 100 mm
Vzdialenosť otočných čapov podvozkov 6 700 mm
Priemer kolies 1 000 mm
Minimálny polomer oblúka 80 m
Min. R vydutého 
zakruž. oblúka
250 m
Min. R vypuklého zakruž. oblúka  250 m
Trvalý výkon 880 kW
Trvalá ťažná sila 121 kN
Maximálna ťažná sila 192 kN
Naftový motor ČKD K 6 230 DR
Objem palivovej nádrže 4 000 l 
Vlakový zabezpečovač  Mirel VZ w04 Mirel VZ w04
Rádiostanica VS67 T-CZ
GSM-R SK, CZ, H
Rýchlomer Tramex
Viacnásobná trakcia 742 026 + 742 009 áno
Vlastník Railtrans Wagon s.r.o.
Držiteľ Railtrans International a.s.
Subjekt zodpovedný za údržbu Railtrans International a.s.