Technické detaily

Optimálne využitie D tracks
Hmotnosť prázdneho vozu 22,4 t
Maximálna hmotnosť na nápravu 22,5 t
Vzdialenosť vonkajších náprav 15,80 m
Minimálny prejazdný polomer oblúku kolaje 75 m
Typ brzdy Knorr KE-GP-A
Kategória brzdovej platne brzda z kompozitného materiálu
Materiál cisterny Nerez 1.4301
Menovitý objem 82,5m3